Privacystatement

Waarom een privacystatement?
Ieder bedrijf, vereniging of stichting die persoonsgegevens verwerkt is verplicht een privacystatement te hebben. Dit privacystatement geeft duidelijkheid over welke persoonsgegevens wij verzamelen en hoe je deze bewust of onbewust met ons deelt. We vinden het belangrijk dat we op de juiste manier en met zorg omgaan met je persoongegevens. Zodat je erop kunt vertrouwen dat deze gegevens bij ons in goede handen zijn.

Het brengt in ieder geval het volgende met zich mee:

  • Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn verop in dit privacystatement uitgeschreven.
  • De verwerking van persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doelen waarvoor ze worden verwerkt. 
  • We vragen nadrukkelijke toestemming als we persoonsgegvens nodig hebben en voor de verwerking van de persoonsgegevens.
  • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • We verstrekken geen persoonsgegevens, anders dan statistische gegevens, aan derden tenzij dit nodig is voor het doeleind waarvoor ze zijn verstrekt.
  • We willen je met dit privacystatement wijzen op de rechten en plichten die wij en jijzelf hebben om op een juiste manier met persoonsgegevens om te gaan.

 

Volwassenen
Samen werken we iedere 1,5 á 2 jaar naar een voorstelling toe in een theater. De deelnemers en groep worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen op het gebied van performance. Nutsz gaat er vanuit dat wanneer deelnemers participeren aan het doel dat Nutsz met haar team stelt voor de volwassenen, zij vertrouwen hebben en geven aan het team en zich kunnen schikken in de weg die Nutsz daarin aflegt. Daarbij is ieders aandeel even belangrijk.

Om deelnemer te worden van de volwassenen groep is een auditie noodzakelijk. Daarbij wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen zang, dans en spel. Het artistieke team is leidend of deze basisvaardigheden voldoende aanwezig zijn en of de auditant past binnen de balans van de groep.

Het bestuur en het artistieke team evalueren en stemmen regelmatig de kaders en het artistieke goed met elkaar af om de kwaliteit van de voorstellingen op hoog niveau te waarborgen. Daarbij zijn ze kritisch naar elkaar.

Educatie
Bij de Ieniemienies en Mini’s vinden we het belangrijk dat we de deelnemende kinderen binnen de lessen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het theatervak. Bij de tieners gaan we in de lessen meer de verdieping in; daarom is voorafgaand aan deelname van deze groep een stemtest verplicht. Daarnaast verwachten en stimuleren we de tieners om zelfstandig met de docent te communiceren. Alle drie de educatiegroepen werken samen naar een voorstelling toe.

Voor alle deelnemers van de educatietak bestaat er de mogelijkheid om naast hun eigen voorstelling een bijdrage te leveren aan de voorstelling van de volwassenen. Indien hiervoor gekozen wordt, verwachten wij dat deelnemers extra beschikbaar zijn. Deze extra data en tijden worden voorafgaand gecommuniceerd. Ongeacht de keuze van deelname aan de voorstelling van de volwassenen zullen de reguliere lessen gewoon door blijven gaan.

contact

Heb je nog vragen? Stuur ons een mailtje!