Missie & visie

Missie & visie
Het artistieke team van Nutsz kent elkaar uit het professionele uitvoerende theatervak. Zij hebben allen een onderwijsbevoegdheid binnen een kunstopleiding behaald. Ze delen elkaars passie en ambitie voor het theatervak en het op een laagdrempelige manier, maar wel in professionele setting, aanbieden van theaterlessen in Helmond en omgeving. Dit is de reden geweest om Nutsz op te richten. Laagdrempeligheid vind je terug in de betaalbare contributie en het toegankelijke karakter van onze voorstellingen. Hierbij spelen ook de samenwerking en comitment naar jezelf en de groep een grote rol. 

Bij de oprichting van Theaterkoor Nutsz is bewust gekozen voor een stichting. In een stichting zet het bestuur de lijnen en kaders uit. Het bestuur kiest ervoor om haar artistieke team bij alles te betrekken. Het bestuur en het artistieke team zetten samen het proces, voortgang, kaders, voorwaarden en de communicatie uit naar de deelnemers nadat deze intensief overwogen en besproken zijn. Het bestuur van Nutsz stelt dat de professionals uit haar artistieke team over de juiste kennis en kwaliteit beschikken om goed afgewogen artistieke keuzes te maken en kiest er bewust voor om deze rol bij hen te laten. 

Werkwijze
Nutsz heeft een educatietak (de Ieniemienies, Mini’s en Tieners met een leeftijd van 6 t/m 20 jaar) en een volwassenen groep (met een leeftijd van 18 t/m 55 jaar). Hieronder vind je de werkwijze per groep.

 

Volwassenen
Samen werken we iedere 1,5 á 2 jaar naar een voorstelling toe in een theater. De deelnemers en groep worden uitgedaagd om zich verder te ontwikkelen op het gebied van performance. Nutsz gaat er vanuit dat wanneer deelnemers participeren aan het doel dat Nutsz met haar team stelt voor de volwassenen, zij vertrouwen hebben en geven aan het team en zich kunnen schikken in de weg die Nutsz daarin aflegt. Daarbij is ieders aandeel even belangrijk.

Om deelnemer te worden van de volwassenen groep is een auditie noodzakelijk. Daarbij wordt er gekeken naar de mogelijkheden binnen zang, dans en spel. Het artistieke team is leidend of deze basisvaardigheden voldoende aanwezig zijn en of de auditant past binnen de balans van de groep.

Het bestuur en het artistieke team evalueren en stemmen regelmatig de kaders en het artistieke goed met elkaar af om de kwaliteit van de voorstellingen op hoog niveau te waarborgen. Daarbij zijn ze kritisch naar elkaar.

Educatie
Bij de Ieniemienies en Mini’s vinden we het belangrijk dat we de deelnemende kinderen binnen de lessen op een laagdrempelige manier kennis laten maken met het theatervak. Bij de tieners gaan we in de lessen meer de verdieping in; daarom is voorafgaand aan deelname van deze groep een stemtest verplicht. Daarnaast verwachten en stimuleren we de tieners om zelfstandig met de docent te communiceren. Alle drie de educatiegroepen werken samen naar een voorstelling toe.

Voor alle deelnemers van de educatietak bestaat er de mogelijkheid om naast hun eigen voorstelling een bijdrage te leveren aan de voorstelling van de volwassenen. Indien hiervoor gekozen wordt, verwachten wij dat deelnemers extra beschikbaar zijn. Deze extra data en tijden worden voorafgaand gecommuniceerd. Ongeacht de keuze van deelname aan de voorstelling van de volwassenen zullen de reguliere lessen gewoon door blijven gaan.

contact

Heb je nog vragen? Stuur ons een mailtje!